Yeterlik Şartları

  • Sıralama

Alt Yüklenicide Aranacak Şartlar

Hocam Merhabalar; İhalede Alt Yüklenici çalıştırılması istenilmiş olup, firmanın alt yüklenici çalıştırılması talebinde alt yükleniciye ait; 1- 4734 sayılı kanunun 10. maddesinde istenilen belgeleri sunması zorunlu mudur? 2- Sigorta ve Maliye borcu o...

Yapı Sahibi ile Yapı Müteahhidinin Aynı Olduğu Yapım İşlerinde İş Deneyim Belgesi Düzenlemesi

Sayın Hocam, Özel Sektörde gerçekleştirilen yapım işlerinde yapı sahibi ile yapı müteahhidinin aynı tüzel kişilik olması durumunda iş deneyim belgesi düzenlenebilmesi için Noter Sözleşmesi zorunlu mudur? Ayrıca Yapı sahibinin Yapı Müteahhidinin ortağ...

Belediye Şirketinden Araç Kiralanması

Sayın hocam: %99 hissesi Belediyemize ait olan şirketimizden 2886 Sayılı Yasa hükümleri çerçevesinde Araç ve iş Makinaları kiralaması yapılabilir miyiz? Saygılar

İş Deneyim Belgesi

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. 1- Belediyemizce yapılan yapım işi ihalesine katılan A şirketin sunmuş olduğu İş Deneyim Belgesi Belediyemizden almış olduğu Özel Bina...

Özel Sektörde Gerçekleştirilen İşler İçin İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi

Yapım işleri ihaleleri kapsamında; İlçe sınırlarımız dahilindeki kendi arsasına bina yapan firmaya iş bitirme belgesi verilebilir mi? Eğer verilir ise başvuruda istenen belgeler nelerdir?

Özel Sektörde Gerçekleştirilen İşler İçin İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi

Yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliği belge için başvuru başlıklı, MADDE 45 – (1) İş deneyim belgesi talebinde bulunanlar, yaptıkları işi veya görevi tevsik amacıyla, dilekçelerine aşağıda sayılan belgeleri ekleyerek, belge vermeye yetkil...

İktisadi İşletmenin İhaleye Girmesi

İyi günler...Belediyemizin bünyesinde kurulu bulunan Bütçe içi işletmesinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonumuz 4734 sayılı kanuna tabi idarelerin ihalelerine girebilir mi?

Özel Firma İçin İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi

Sayın Hocam, Özel bir Firma özel sektörde fabrika inşaatı yaparken fabrika sahibi ile aralarında sözleşme yapmışlardır. Sözleşmeye karşılık gelen fatura ve damga vergileri ile sigorta belgeleri ve yapı kullanma izinleri mevcuttur. Fakat aralarında ya...

İhalede Sunulması Gereken Evraklar

Hocam Merhabalar, yapmış olduğumuz bir ihalede ihale dokümanında yeterlik kriterleri için belirlediğimiz evrakı sadece teknik şartnamede isteyip, fakat idari şartname ve ilanda belirtmemişiz. Teklif sahiplerinin istediğimiz bu belgeyi ihale dokümanın...

Kasko değer listesi

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir. Denilmektedir. Bu nedenle hizmet alımı ihalesi kapsamında be...