Yeterlik Şartları

  • Sıralama

Kasko değer listesi

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir. Denilmektedir. Bu nedenle hizmet alımı ihalesi kapsamında be...

Yapım işlerinde ciro hesaplaması

Hocam iyi çalışmalar. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 36.maddesi çerçevesinde ciro hesaplaması yapılırken "Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmına ait 2017 tarihli bir fatura" 2017 yılında yapılacak...

Alt yüklenici iş deneyim belgesi

Türk Telekominikasyon A.Ş. tarafından 24.05.2005 tarihinde sözleşmesi imzalanan bir yapım işinin yüklenicisi 22.05.2007 tarihinde alt yüklenici bir firma ile sözleşme imzalamıştır. İşin kabulü 02.08.2014 tarihinde yapılmıştır. Yüklenici ile alt yükle...

K1 Yetki Belgesi

Sayın hocam; Personel dayalı hizmet alım ihalesinde kamyonet ve kamyon araçların bulunmaktadır? İhale esnasında bu araçların K belgelerinin istenmesi sonucu ihalenin darıltılmasını sebebiyet verir mi? teklif aşamısnda sunulması zorunlu evrak olur mu?...

Belediye başkanı ve meclis üyeleri yakınlarından doğrudan teminle mal ve hizmet alımı

Sayın Hocam; 4734 S.İhale Kanununun 11/e maddesinde ihaleye katılamayacak olanlarla ilgili ” (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edi...

İşçinin İhaleye Katılımı

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğumuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemizce açılan bir ihaleye katılacak kişi, şirket tarafından vekalet verilen bir işçimiz olarak bulunmaktadır. Buna göre şirket t...

Mezuniyet Belgesinin İş Deneyim Belgesi Olarak Sunulması Hk.

Tüzelkişi bir katılımcı şirket sahibine ait diplomayı iş deneyim belgesi olarak ihale teklif dosyasında sunması durumunda bunu herhangi bir belge ile desteklemesi gerekir mi? İş deneyim belgesi olarak sadece diploma sunması yeterli midir?

İhaleye Katılma Belgeleri

Hocam Merhabalar vermiş olduğunuz cevaplar için çok teşekkür ederiz. Hocam Belediye olarak Yapım İşi ihalesi yaptık. İhalede 2 firmanın teklif zarfında Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi yoktu. Teklifleri etkilemediği için kararsız kaldık. Bu durumda be...

Vasi Olarak İhaleye Katılma

Sayın hocam, Yaşı 18 den küçük 3 kardeş var bunların Mahkeme Kararı ile amcaları vasi tayin edilmiş. Bu şahıslar adına amcaları vasi olarak 3 kardeşin adına ihaleye katılabilir mi, yoksa 18 yaşından küçük olan şahıslar ihaleye katılabilir mi bizi bu...

Eksik evrak sunulması

Bir firma ihale teklif zarfında ticaret sicil gazetesini sunmamıştır bu firma elenmeli midir? Bir diğer firma ise 25.01.2017 tarihli ve 29959 sayılı resmi gazete 8. md örnek göstererek oda kayıt ve faaliyet belgesini sunmamış. Sözleşme aşamasında sun...