Yeterlik Şartları

  • Sıralama

Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler

Sayın Hocam, 4734 sayılı Kanuna göre gerçekleştirilen temizlik hizmet alım ihalesinde, katılımcı firmalardan TS 13111 hizmet yeterlilik belgesi istenmesi; park ve bahçe ihalesinde TS 12866 hizmet yeterlilik belgesi istenmesi yasal mıdır, istenilebili...

İş Bitirme Belgesi

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemizce yapılan Temizlik Hizmet Alım ihalesine iştirak eden isteklilerin sunmuş oldukları iş bitirme belgesinin fillen mevcut sta...

İş Ortaklığında İş Deneyim Oranları

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemizce yapılan Temizlik Hizmet Alım İhalesine üç şirket tek dosya yani ortak girişim olarak girmiş bulunmaktadırlar. Her şirkett...

İş Bitirme Belgesi Hk.

Sayın Hocam, Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45/4. maddesinin uygulanmasında tereddüt oluşmuştur. Buna göre henüz son hakkedişi düzenlenmemiş (sadece son hakedişi kalmış) hizmet alım ihalesinin gerçekleşen kısmı için İş Bitirme Belgesi...

Hizmet alımlarında iş deneyim belgesi ve benzer iş

Üstadım,belediye olarak yapacağımız " cadde ve sokakların süpürülmasi temizlik hizmet alımı ihalesi" için iş deneyim olarak ihale konu iş ile ilgili iş deneyim belgesi isteyebilirmiyiz.Ayrıca benzer iş olarak ihale konu iş ile ilgili işler...

Belediye başkanının şirketinden akaryakıt alımı

Hocam iyi günler, bilindiği üzere 30 Mart yerel seçimler sonucu Belediye Başkanımız değişmiş bulunmaktadır. Ancak mevcut Belediye Başkanının Petrol Ofisi bulunmaktadır. İşyerleri şirket olup, kendisi veya oğulları doğrudan temin yoluyla veya ihale us...

Meclis Üyelerinin Akrabalarının İhalelere Katılması

Sayın Hocam: Meclis üyelerinin 1.derece yakınları belediyenin yapacağı 4734 sayılı Kanun ve 2886 sayılı Kanun kapsamında yapacağı ihalelere katılabilir mi?