YSK Kararları

  • Sıralama

Yürütmenin Durdurulması Hakkında Karar Verilinceye Kadar Seçimin Ertelenmesi Talebi

Bu karar; mahallenin ikiye bölünerek yeni bir mahalle kurulmasına dair Valiliğin Olurunun yürütülmesine ilişkin başvurunun, İdare Mahkemesince henüz karara bağlanmadığı gerekçesiyle, yürütmenin durdurulması hakkında karar verilinceye kadar seçimin er...

Yeni Kurulan Mahallelerin Muhtarlık Seçimlerinin Ne Zaman Yapılacağı

Bu karar; İlçe merkezinde iki yeni mahallenin kurulduğu, kuruluşlarına ilişkin kesinleşme tarihinin 2010 yılı, yürürlülük tarihinin ise 2011 yılı olduğu,2018 ve 2019 yıllarında yerleşime açılan mahallelerin muhtarlık seçiminin yapılması durumunda, 2...

Belediye Başkanlığı Mazbatasının İptal Edilmesinin Kontenjan Üyeliklerini Etkileyip Etkilemeyeceği

Bu karar; Belediye Başkanının mazbatasının iptal edilmiş olmasının kontenjan adayı olarak belediye meclis üyeliğine giren kişilerin üyelik sıfatlarını düşürüp düşürmeyeceği hususuna ilişkindir.

Meclis Üyesi ve İhtiyar Heyeti Üyesi Seçilenlerin Seçim Hakkı

Bu karar; ihtiyar heyeti/meclisi üyeliklerinden birine seçilmiş olanların, 2972 sayılı Kanunun "İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyeleri İle Belediye Başkanlarının Adaylığı" başlıklı 17. maddedeki sayılan görevlere seçilmiş olmalarında istifa edi...

Belediye Başkanlığı Adaylarına Eşit Davranılmadığı Gerekçesiyle Seçimlerin Yenilenmesi Talebi

Bu karar; Belediye Başkanlığı yenileme seçimlerine katılan bağımsız adayın, medyanın sadece 2 siyasi parti adayına odaklanması sebebiyle seçimin manipüle edildiği, her adaya eşit davranılmadığı gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesi talebine ilişkindir.

Seçimleri Kazanan Adaya Mazbatasının Ne Zaman Verileceği

Bu karar; yapılacak olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimine esas olmak üzere kazanan adaya mazbatasının hangi tarihte verileceği hususuna ilişkindir.

Seçimlere Katılacak Olan Mahallenin Kaldırılarak Başka Mahalle İle Birleştirilmesi

Bu karar; Mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerinin yapılmasına karar verildiği ancak mahallenin kaldırılacak başka bir mahalleyle birleştirildiği, ayrıca SEÇSİS sisteminde yapılan sorgulamada mahalle seçmen sayısısının "0" olarak görüldüğü sebep...

Belediye Başkanının Mazbatasının İptali ve Belediye Meclis Üyelerinin İstifası Hallinde Seçim

Bu karar; Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Belediye Başkanı olarak seçilen adayın mazbatasının iptal edildiği, Belediye Meclis üyelerinden 7 asıl ve 9 yedek üyenin görevinden istifa ettiği gerekçesiyle, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimi...

Kontenjandan Seçilen Meclis Üyesinin Yerine Hangi Yedeğin Geleceği

Bu karar; meclis üyeliğine seçilen adayın KHK ile ihraç edilmesi nedeniyle mazbatasının iptal edilmesi üzerine, boşalan yere getirilen meclis üyeliği görevlendirmesinin iptal edilerek 2972 sayılı Kanunun 25. ve 28. maddelerine göre mensup oldukları s...

Seçimlere Katılma Yeterliliğini Taşıyan Siyasi Partilerin Tespit ve İlânı

Bu karar; siyasi partilerin bir ilde teşkilatlanmasının varlığından bahsedilebilmesi ve seçime katılma yeterliğini sağlayabilmeleri için olması gereken niteliklere ilişkindir.