YSK Kararları

  • Sıralama

12 Ekim 2014 Tarihinde Yapılacak Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği Seçiminde Muvazzaf Askerlik Hizmeti Nedeniyle Silah Altına Alınan Hakim ve Savcıların Oy Kullanımına İlişkin Karar

Bu Karar; Muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle silah altına alınan hâkim ve savcıların 12 Ekim 2014 tarihinde yapılacak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği seçiminde askerlik hizmetini yaptıkları yerde veya oy kullanacaklarını beyan ettikleri y...

İzinli, Görevli, Hastalık veya Aylıksız İzinli ve Benzeri Nedenlerle Görev Yaptıkları Yerin Dışında Bulunacak Olmalarına Bağlı Olarak, Oylarını O Yerde Kullanmak İsteyen Hakim ve Savcıların, Askı Süresi İçinde Oy Kullanmak İstedikleri Yere İlişkin Karar

Bu Karar; Yüksek Seçim Kurulunun 22/08/2014 tarihli, 2014/3830 sayılı kararı eki "Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği İçin Adli ve İdari Yargı Hakim ve Savcıları Arasından 12 Ekim 2014 Tarihinde Yapılacak Seçimlerde Uygulanacak Genelge"nin, 60...

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanınca Verilen Kararlara Yönelik İşlemlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce Tamamlanmasının Son Gününe İlişkin Yüksek Seçim Kurul Kararı

Bu Karar; Yüksek Seçim Kurulunun 6/6/2014 tarihli, 2014/2910 sayılı kararı ile kabul edilen Seçim Takviminde Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanınca verilen kararlara ilişkin işlemlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce tamamlanmasının so...

Seçmen Listesi Güncelleştirmelerinde Yerleşim Yeri Adresini Başka İlçelere Aldırmak İsteyen Seçmenlerin Başvurularının Adres Değişikliğinin Uygunluğuna İlişkin Belge ve Eklerin Gönderilip Gönderilmemesine İlişkin Yüksek Seçim Kurul Kararı

Bu Karar; seçmenlere kolaylık sağlamak bakımından, yerleşim yeri adresini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenlerimizin başvurularını, ilgili belgelerde eklenmek suretiyle herhangi bir yer nüfus müdürlüklerine yapabileceklerine ve başvuruyu alan nü...

Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesinin Usul ve Esasları

Bu Karar; 140/2 sayılı genelgeye ilişkin 2014/2929 sayılı Yüksek Seçim Kurul Kararının yurt dışı seçmen kütüğünün güncelleştirilmesinin usul ve esasların incelenmesine ilişkindir.

Seçmen Kütüğünde Kaydı ve Sandık Seçmen Listesinde Oy Kullanma Yeterliliği Bulunduğu Halde, Yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimine Meşru Mazeretleri Olmaksızın Katılmayan Seçmenlere Uygulanacak Para Cezası Miktarı

Bu Karar; seçmen kütüğünde kaydı ve sandık seçmen listesinde oy kullanma yeterliliği bulunduğu halde, yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimine meşru mazeretleri olmaksızın katılmayan seçmenlere uygulanacak para cezası miktarına ilişkindir.

Kıraathanelerin ve İnternet Kafelerin Eğlence Yeri Kapsamında Sayılmasına İlişkin Karar

Bu Karar; mahalli idareler genel seçimlerinde kıraathanelerin ve internet kafelerin eğlence yeri kapsamında olmasından dolayı seçim günü kapalı kalmasına ilişkindir.

Yapılacak Olan Mahalli İdareler Ara Seçiminin Uygulamasına İlişkin Karar

Bu Karar; yapılacak olan mahalli idareler ara seçiminin uygulamasına ve bazı kararlardaki düzenlemelere ilişkindir.

Muhtar ve İhtiyar Heyeti/Meclisi Üyeliği Seçimlerinde Kullanılacak Oy Pusulasının Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılacağına İlişkin Karar

Bu Karar; Muhtar ve İhtiyar Heyeti/Meclisi Üyeliği Seçimlerinde kullanılacak oy pusulasının hangi durumlarda geçersiz sayılacağına ilişkindir.

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Haber Amaçlı Çekim Yapılması İçin Basın ve Yayın Organlarına İzin Verilmesine İlişkin Karar

Bu Karar; yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde seçmenlerin hangi renkte oy pusulasını hangi sandıkta ve hangi seçim (belediye, il genel yada muhtarlık) için oy kullanacakları konusunda haber amaçlı çekim yapılması için basın ve yayın organlar...