YSK Kararları

  • Sıralama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinin İptali ve Yenilenmesi

Bu karar; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptaliyle yenilenmesine ilişkindir.

Eski Veriler Üzerinden Seçim İşlemlerinin Yürütülüp Yürütülemeyeceği

Bu karar; yapılan mahalli idareler genel seçimlerine yapılan itiraz neticesinde yenilenecek olan seçimlerde eski veriler üzerinden seçim işlemlerinin yürütülüp yürütülemeyeceğine ilişkindir.

Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliklerinin Boşalması Halinde Yapılacak İşlemler

Bu karar; Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçilen Belediye Başkanının mazbatasının YSK Kararı ile iptal edildiği, Belediye Meclis üyelerinin görevinden istifa etmesi gerekçesiyle nasıl bir yol izlemeleri gerektiği hususunda görüş bildirilmesi tal...

Yenilenmesine Karar Verilen Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimiyle İlgili Usul ve Esaslar

Bu karar; yenilenmesine karar verilen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerin hangi usul ve esaslar çerçevesinde yürütüleceğine ilişkindir.

Belediye Başkanlığında Mazbatası İptal Edilen Yerine, 2. En Çok Oy Alan Adaya Mazbata Verilmesi Talebi

Bu karar; Belediye Başkanı seçilen adayın adli sicil kaydı ile adli sicil arşiv kaydında yer alan suçlardan dolayı mazbatasının iptaline karar verildiği, bu nedenle Belediye Başkanlığı seçiminde 2. sırada en çok oy alana mazbatanın verilmesi talebine...

Mazbatası İptal Edilen Adayların Yerine, Aynı Partiden Yedek Üyelerin Yerleştirilmesi

Bu karar; İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının yazısı ile mazbatası iptal edilen adayların yerine, aynı partiden 1. sıra yedek üye ve 2. sıra yedek üyelerin koyulması işleminin iptal edilmesi istemine ilişkindir.

Seçimlerin Yenilenmesinde Cezaevindeki Oy Kullanacaklara İlişkin Listeler

Bu karar; yenilenecek Belediye Başkanlığı seçimlerinde, cezaevindeki tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlüler yönünden oy kullananlara ilişkin yeni liste istenilip istenilmeyeceği, istenilmeyecekse eski liste ile seçime gidilip gidilmeyeceği hususuna...

Seçilen Kişinin KHK İle İhraç Nedeniyle Mazbatasının İptali Halinde Mazbatanın Kime Verileceği

Bu karar; belediye başkanı seçimlerinde seçilme kaybı ve belediye başkanlığında boşalma olduğu takdirde ikinci kişiye mazbata verilmesi konusunda YSK'nın yetkili olup olmadığı hususuna ilişkindir.

İlçe Seçim Kurulunun, Belediye Başkanı Mazbatasının Kime Verileceğine Dair Karar Verme Yetkisi

Bu karar; KHK ile ihraç edilen belediye başkanı ve belediye meclis üyesi olarak seçilen adaylara, mazbata verilip verilmeyeceği yönünde alınan Yüksek Seçim Kurulu kararına yapılan itiraza ilişkindir.

KHK İle İhraç Edilen Adaylardan Birine Mazbata Verilip Diğerine Verilmemesi Durumu

Bu karar; Mahalli İdareler Seçimlerinde Belediye Meclis Üyeliğine seçilen adaylardan birine mazbata verildiği, diğerine ise mazbata verilmediği sebebiyle, kişiler ile ilgili olarak yapılacak işlemlere ilişkindir.