YSK Kararları

  • Sıralama

Muhtar İle ihtiyar Meclisi veya Heyeti Üyelerinin Seçiminde Eşit Oy Alan Adaylar Arasında Kazanan Muhtarın Tespitine İlişkin Karar

Bu Karar; muhtar İle ihtiyar meclisi veya heyeti üyelerinin seçiminde eşit oy alan adaylar arasında kazanan muhtarın nasıl tespit edilmesi gerektiğine ilişkindir.

Belediye Başkanlıklarınca Belediyelerin İcraatlarına Yönelik Olarak Hazırlanmış Afişlerin Propaganda Kapsamında Değerlendirilmesine İlişkin Karar

Bu Karar; başkan adayı olarak gösterilen mevcut belediye başkanlıklarınca belediyenin icraatlarına yönelik hazırlanmış dijital ekranlar ile afiş ve pankartların propaganda kapsamında değerlendirilmesine ilişkindir.

Mahalli İdareler Seçimlerinde Esas Alınması Gereken Aday Listesi

Bu Karar; ilçe seçim kuruluna hem parti genel merkezi hem de partinin ilçe başkanlığı tarafından verilen aday listelerinin birbiriyle çeliştiği takdirde hangi aday listesine itibar edileceğine ilişkindir.

Dokuz Üyeli Belediye Meclisinde Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesinin Nasıl Belirlenmesi Gerektiği

9 üyeli belediye meclisinde, varsa kontenjandan seçilen 1 (bir) üyenin büyükşehir belediye meclisi üyesi olarak belirlenmesi gerektiği

Mahalli İdareler Seçimlerinde Bina Sorumlusu Görevlendirilebilmesi İçin İlgili Binada Kaç Sandık Kurulu Olması Gerektiğine Dair Karar

Bu Karar; mahalli idareler seçimlerinde bina sorumlusu görevlendirilebilmesi için ilgili binada kaç sandık kurulu olması gerektiğine ilişkindir.

Mahalli İdareler Seçimlerinde, Beyaz Kağıda Basılan Muhtarlık Seçimi Oy Pusulalarının Hangi Durumlarda Geçerli Olup Olmayacağına Dair Karar

Bu Karar; yapılacak mahalli idareler seçimlerinde, beyaz kağıda basılan muhtarlık seçimi oy pusulalarının hangi durumlarda geçerli olup olmayacağına ilişkindir.

Seçimlerde Belediyeye Tahsisli İlân ve Reklam Yerlerinin Kullanımı

Bu Karar; seçimlerde belediyeye tahsisli ilân ve reklam yerlerinin siyasi partilere ve bağımsız adaylara hangi şartlarla kullandırılacağına ilişkindir.

Geçmişte Elektrik Enerjisi Hırsızlığı Suçundan Sabıka Kaydı Bulunanların Aday Olup Olamayacakları

Bu Karar; geçmişte elektrik enerjisi hırsızlığı suçundan sabıka kaydı bulunanların adaylık başvuruları sırasında memnu hakların iadesi (yasaklanmış hakların geri verilmesi) kararı veya suçun, karşılıksız yararlanmaya dönüştüğüne dair kararın eklenmes...

Mahalli İdareler Seçimlerinde, Adaylık Başvurusu İçin Askerlik Belgesinin İbrazına Gerek Olup Olmadığı

Bu Karar; verilecek aday listelerinde aday olarak bildirilecek kişilerin askerlik yapıp yapmadıklarının seçilme yeterliliğini taşıyıp taşımadıklarının belirlenmesi açısından önemli olması nedeniyle, askerlik belgesi yönünden nasıl bir yol izlenmesi g...