YSK Kararları

  • Sıralama

İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarınca Verilen Karar Uyarınca Adres Tescil İşlemlerinin Nüfus Müdürlüklerince İşlenmemesi

Bu Karar; ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca verilen karar uyarınca adres tescil işlemlerinin muhtarlık bölgesi askı listelerine yapılacak olan itirazların karara bağlanmasının son gününü geçtiği taktirde, nüfus müdürlüklerince işlenmemesi gerektiğin...

Yerleşim Yeri veya Diğer Adres Değişikliği İçin Başvuran Vatandaşların Adres Değişikliği Taleplerine ilişkin adres Beyanlarının Alınmasına, Ancak Yerleşim Yeri Adres Değişikliğine İlişkin

Bu Karar; ilçe seçim kurulu başkanının kararı olmadıkça yerleşim yeri (adres) değişikliği işleminin nüfus müdürlükleri tarafından yapılamayacağının bildirildiği, ancak askı tarihinden sonra Başkanlıklarına tayin, hac, umre, pasaport ve yurtdışı vs. g...

Bir Siyasi Partiden Merkez Yoklamasına Katılan Aday Adayının Başka Bir Siyasi Partiden veya Bağımsız Aday Olup Olamayacağı

Bir Siyasi Partiden Merkez Yoklamasına Katılan Aday Adayının, O Partiye Ait Aday Listesinin İl/İlçe Seçim Kurullarına Verilmesinden Önce Aday Adaylığından Ayrıldığı Takdirde, Başka Bir Siyasi Partiden Veya Bağımsız Aday Da Olabileceği

Mahalli İdareler Seçimlerinde Siyasi Partilerin Aday Listelerini Vermelerinde Uyulması Zorunlu Usuller

Bu Karar; 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde siyasi partilerin aday listelerini vermelerinde uyulması zorunlu usullerin ve başvurularında bu listelere eklenmesi gereken belgelerin incelenmesine ilişkindir.

Seçmen Niteliğini Taşıyan Ve Öğrenim Gördükleri Yerleşim Birimlerinde Oylarını Kullanmak İsteyen Öğrencilerin Yapacağı İşlemler

Bu Karar; öğrenci olup, yurt müdürlüklerinde ikamet etmeyip, aynı evde oturan öğrencilerden sadece birinin adına kayıtlı fatura olması ve bu faturanın aynı evi paylaşan diğer öğrenciler tarafından ibraz edilmesi ve fatura sahibinin de birlikte oturdu...

Köye Dönüş Nedeniyle, Seçme ve Seçilme Yeterliliği Olan Dokuz (9) Kişinin Bulunması Halinde, Muhtar ve İhtiyar Meclisi Üyeliği Seçiminde Altı Aylık İkamet Etme Şartının Aranmayacağı

Bu Karar; Taşağıl Köyündeki vatandaşların ilgili genelgede belirtilen belgeler olmadan adres beyan formu alınarak adres tahkikatı yaptırılıp yaptırılamayacağını, muhtar olma koşullarından biri olan en az altı aylık ikamet etme şartını taşıyan kimseni...

Yerleşim Yeri Değişikliği Beyanı Üzerine Polis ve Jandarma Tarafından Başlatılan Tahkikatların, Belirlenmiş Tarih veya Bu Tarihten Sonra Sonuçlanması Durumunda Nasıl Bir İşlem Yapılacağı

Bu Karar; 03 Ocak 2014 Tarihinden önce, yerleşim yeri değişikliği beyanı üzerine polis ve jandarma tarafından başlatılan tahkikatların, 03 Ocak 2014 veya bu tarihten sonra sonuçlanması durumunda yapılacak işlemlere ilişkindir.

İl ve İlçe Başkanlarının Yetkilendirdiği Kişilerin Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerine ve Sandık Bölgesi Askı Listelerine İtiraz ve Şikâyet Yetkisinin Bulunduğu

Bu Karar; il ve ilçe başkanlarının, sadece kendi görev yaptıkları il veya ilçe ile sınırlı olmak kaydıyla seçmenleri gösteren muhtarlık bölgesi askı listelerini alabileceklerinin, siyasi partilerin il ve ilçe başkanlarının ayrıca genel merkezlerince...

İlçedeki Seçim Bölgelerine Ait Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerinin Seçimlere Katılma Yeterliliği Taşıyan Siyasi Partilerin İlçe Başkanlarına Verilmesi

Bu Karar; Tavşanlı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 10/01/2014 tarihli, 38 sayılı yazıda; Tavşanlı İlçesinde bulunan bazı siyasi parti ilçe başkanları, belediye başkanı ve muhtar adaylarının bazı seçim bölgele...