YSK Kararları

  • Sıralama

İl Seçim Kurulu Kararına İtirazın Kesinleşmemesi Durumunda Mazbatanın Verilmesi

Bu karar; İl Seçim Kurulu Kararına yapılan itiraz kesinleşmediğinden, seçilen belediye başkanına mazbatasının verilip verilemeyeceği hususunda görüş bildirilmesi istemine ilişkindir.

Oyların Eşitliği Halinde, Kontenjan Belediye Meclis Üyesinin Belirlenmesi

Bu karar; belediye meclis üyeliği seçiminde oyların eşit çıkması durumunda, dağılım cetvelinde belediye meclis kontenjanının tespit edilmesi hususuna ilişkindir.

Oy Sayım Döküm İşlemlerinde ve Sonuç Tutanaklarının Düzenlenmesinde Usulsüzlük ve Hukuka Aykırılık

Bu karar; oy sayım/döküm işlemlerinde ve sonuç tutanaklarının düzenlenmesinde pekçok usulsüzlük ve hukuka aykırılık tespit edildiği gerekçesiyle, belediye başkanlığı seçimi için kullanılan oyların tamamının yeniden sayılması, talepleri kabul edilmezs...

Belediye Başkan Adayının Yasal Süresi İçerisinde Kamu Görevinden İstifa Etmemesi

Bu karar; belediye başkanlığı seçiminde belediye başkan adayının kamu kurumunda çalıştığı süre içinde istifa etmediği, belediye başkanlığı seçiminin iptal edilmesi hususuna ilişkindir.

Belediye Başkanlığı Seçimini Kazanan Adayın Mazbatasının Teslim Edilmemesi

Bu karar; belediye başkan adaylığı seçimini kazandığı ve seçim sonuçları kesinleştiği halde, adaya belediye başkanlık mazbatasının teslim edilmemesi üzerine verilmiştir.

Köy Muhtarı Seçilen Kişinin Aynı Zamanda Belediye Meclis Üyesi Seçilmesi

Bu karar; aynı zamanda köy muhtarı ve belediye meclis üyesi seçilen adayın, belediye meclis üyeliğini tercih etmesi halinde muhtarlık mazbatasının ikinci en çok oy alan muhtar adayına verilip verilemeyeceği hususuna ilişkindir.

Seçilme Yeterliliği Bulunmadığı Belediye Başkanlığı Mazbatasının İptali Talebi

Bu karar; hakkında kamu görevlisine hakaretten dolayı hapis cezasına hükmedilen adayın, seçme ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılması sebebiyle, belediye başkanı mazbatasının en çok oy olan ikinci adayı verilmesi istemine ilişkindir.

Koşullu Salıverilme Uygulanan Belediye Başkanının Yeniden Seçilmesi

Bu karar; mevcut belediye başkanı iken hapis cezasına hükmedildikten sonra koşullu salıverilme durumundayken yeniden belediye başkanı seçilen adaya; mazbata tesliminin yapılıp yapılamayacağı, İlçe Seçim Kurulu tarafından re’sen yapılması gereken bir...

Yeni Kurulan, Seçimi Yenilenen veya İptal Edilen Yerlerde Seçimlerin Yapılması

Bu karar; bir seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği takdirde, o seçim çevresindeki muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerinin nasıl yapılacağına ilişkindir.

Oy Pusulasında Adayın isminin Yanlış Yazılmasının Seçime Etkisi

Bu karar; adayın kimlikte geçen isminin oy pusulasına yanlış yazılmasının seçim açısından herhangi bir sakınca oluşturup oluşturmayacağı hususuna ilişkindir.