YSK Kararları

  • Sıralama

Bileşik Oy Pusulalarında Adaylara Ait Sıralamanın Kuraya Göre Olmaması

Bu karar; birleşik oy pusulaları üzerinde yapılan kontrol sonucunda bağımsız belediye başkan adaylarına ait sıralamanın İlçe Seçim Kurulunca belirlenen kuraya göre olmadığı, belediye başkanlığı seçimlerine ait birleşik oy pusulalarında bağımsız adayl...

Birleşik Oy Pusulalarında Siyasi Partiler İle Bağımsız Adaylar Arasında Kalın Çizginin Olmaması

Bu karar; birleşik oy pusulalarında siyasi partiler ile bağımsız adaylar arasında kalın çizginin olmadığının görüldüğü, söz konusu durumun seçimler açısından bir sakınca teşkil edip etmeyeceği hususuna ilişkindir.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İle İlçe Belediye Başkan Adaylarına Ait İsim Listesinin Verilmesi

Bu karar; Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin büyükşehir belediye başkan adayı ile ilçe belediye başkan adaylarına ait isim listesinin verilmesi talebine ilişkindir.

Bağımsız Aday Bölümlerinin Yanlış Yere Bastırılmasının Oyların Geçerliliğine Etkisi

Bu karar; bağımsız aday bölümlerinin sehven oy pusulalarının sağ alt kısmında kalacak şekilde bastırılmış olmasının, oy pusulalarının geçerliliğini etkileyip etkilemeyeceğine ilişkindir.

Birleşik Oy Pusulasında Bağımsız Adayların Nasıl Yer Alacağı

Bu karar; belediye başkanlığı birleşik oy pusulasında, bağımsız adaydan sonra kalın çizgi konulmadığının tespit edildiği, kalın çizgi konulup konulmaması hususunda tereddütte düşüldüğünden bu konuda görüş bildirilmesi istemine ilişkindir.

Tutuklu Olan Seçmenin Adresinin Cezaevi Adresiyle Aynı Olup Olmadığının Tespiti

Bu karar; tutuklu olan seçmenin adresinin cezaevi adresi ile aynı olup olmadığının tespitinin nasıl yapılacağı açık olmadığından, muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimi için nasıl oy kullanılacağı konusunda görüş bildirilmesi istemine ilişkindir.

Seçimlerde Cezaevinin Birinci Adres Olarak Gösterilmesi

Bu karar; Mahalli İdareler Genel Seçimlerine esas olmak üzere seçimlerde cezaevinin birinci adres olarak gösterilip gösterilemeyeceği hususuna ilişkindir.

Hükümlünün Yapılacak Genel Seçimler İçin Oy Kullanma Hakkı İstemi

Bu karar; Ceza İnfaz Kurumu hükümlüsünün yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri esas olmak üzere oy kullanma hakkı istemi hususuna ilişkindir.

İstifa Suretiyle Boşalan Aday Listesinin Doldurulması

Bu Karar, siyasi partilerin belediye meclisi aday listeleri ile ilgili olarak; istifa suretiyle boşalan listeye, alt sırada yer alan adayın yazılabilmesi, istifa ile boşalan daha üst sıralarda ki boş bir sıraya ilk listede daha alt sıralarda yer alıp...

Seçmen Sayısının Dokuz (9) Olduğunun Tespit Edildiği, Adı Geçen Köyde Muhtarlık Seçiminin Yapılıp Yapılamayacağı

Bu Karar, seçmen sayısının dokuz (9) olduğu tespit edilen köyde muhtarlık seçiminin yapılıp yapılamayacağına ilişkindir.