YSK Kararları

  • Sıralama

Mülki İdari Birimlerde Yapılacak Değişikliklerin Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Seçim Çevrelerine Etkisi

Mahalli İdareler Genel Seçiminin başlangıç tarihi olan 01/01/2014 tarihinden itibaren oy verme günü olan 30 Mart 2014 tarihine kadar 5393 sayılı Kanun ve Sınır Anlaşmazlığı, Mülki Ayrılma ve Birleşme ile Köy Kurulması ve Kaldırılması Hakkında Yönetme...

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Esnaf Odası Başkanının Mahalli İdareler Seçimlerinde Seçilmesi Halinde Görevinin Devam Edip Etmemesi

Bu Karar; Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Esnaf Odası Başkanının mahalli idareler seçimlerinde muhtar olacak kişilerin seçildikten sonra da oda başkanlığı görevi ile muhtarlık görevini birlikte yürütüp yürütemeyeceğine ilişkindir.

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimlerinde, Kabine Üyelerinin, Aday Olabilmek İçin Görevlerinin Devamına İlişkin Karar

Bu Karar; yapılacak Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçiminde aday olabilmek için kabine üyelerinin (bakanların) görevlerinden çekilmelerine gerek olup olmadığına ilişkindir.

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, Müstakil Olarak Kurulmuş Üst Birliklerin Yönetim ve Denetim Kurulunda Görev Alan Yöneticilerin Aday Olabilmeleri İçin Görevlerinden Ayrılmalarına İlişkin Karar

Bu Karar; ulusal düzeyde kurulan üretici birlikleri ile tarımsal kooperatif birlikleri yönetim ve denetim kurulu üyelerinin, Mahalli İdareler Seçiminde aday adayı/aday olmak istedikleri takdirde görevlerinden ayrılmalarının gerekip gerekmediğine iliş...

30 Mart 2014 Tarihinde Yapılacak Olan Mahalli İdareler Seçimlerinde, Siyasi Partilerin Kadın ve Gençlik Kollarının İl ve İlçe Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin, Aday Olabilmek İçin Görevlerinin Devam Edip Etmemesine İlişkin Karar

Bu Karar; siyasi partilerin kadın ve gençlik kollarının il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, adaylık başvurusu yapmak için istifasının gerekip gerekmeyeceğine ilişkindir.

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Aday Olmak İsteyen Odalar ve Ticaret Borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Organlarında Görev Alan Yetkililerin Hangisinin Görevinden Ayrılması Gerektiğine İlişkin Karar

Bu Karar; yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde aday olmak isteyen Ticaret odaları ve ticaret borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin yönetim ve denetim kurullarında görev alanların hangilerinin görevlerinden ayrılma isteğind...

30 Mart 2014 Tarihinde Yapılacak Olan Mahalli İdareler Seçimlerinde, Aday Olabilmek İçin Çekilme veya Görevden Ayrılma Tarihleri

30 Mart 2014 Tarihinde Yapılacak Olan Mahalli İdareler Seçimlerinde, Aday Olabilmek İçin Kanun Gereği Çekilmesi veya Görevlerinden Ayrılması Gerekenlerin Çekilme veya Görevlerinden Ayrılma İsteğinde Bulunma Tarihleri