YSK Kararları

  • Sıralama

Taşucu Limanı Gümrük Kapısı'nda Sandık Kurullarının Vardiyalı Biçimde Çalışmak Üzere Oluşturulmasına İlişkin Yüksek Seçim Kurul Kararı

Bu Karar; Taşucu Limanı Gümrük Kapısı’nda sandık kurullarının iki vardiya biçiminde çalışmak üzere oluşturulması gerektiği yönünde görüş bildirilmesine ilişkindir.

Yerleşim Yeri Adresini Değiştiren ve Seçmen Niteliğine Sahip Olduğu Halde Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerinde İsmi Bulunmayan Kişilerin Yapacağı Hususlara İlişkin Karar

Bu Karar; ilçe nüfus müdürlüğüne daha önce farklı bir aile tarafından beyan edilen adresin birlikte oturma gerekçesi nedeniyle beyan edilmesi ve halihazırda o adreste oturan kişi ile birlikte ilçe nüfus müdürlüğüne müracaat edilmesi halinde, nüfus mü...

İl ve İlçe Başkanlarının Yetkilendirdiği Kişilerin Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerine ve Sandık Bölgesi Askı Listelerine İtiraz ve Şikâyet Yetkisinin Bulunduğuna İlişkin Yüksek Seçim Kurul Kararı

Bu Karar; il ve ilçe başkanlarının yetkilendirdiği kişilerin muhtarlık bölgesi askı listelerine ve sandık bölgesi askı listelerine itiraz ve şikâyet yetkisinin bulunduğuna, il ve ilçe başkanlarınca yetkilendirilen kişilerin görev yaptıkları yer ile...

Bir Partiden Milletvekili Adayı Olmak İçin Önseçime Katılan veya Merkez Yoklamasına Katılmak İçin Başvuran Bir Adayın Partiden İstifa Etmesi ve Adaylık Başvurusundan Vazgeçmesi Halinde, Bir Başka Partiden Adaylık Başvurusunda Bulunup Bulunamayacağı

Bu Karar; önseçime katılan aday adayının önseçimin yargı gözetiminde yapılması nedeniyle başka partiden aday olmayacağına, ancak bir siyasi partiden merkez yoklamasına katılan aday adayının, o partiye ait aday listesinin Yüksek Seçim Kuruluna verilme...

25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Oy Kullanılacak Gümrük Kapılarının Tespiti ve Gümrük Kapılarında Görev Yapacak İlçe Seçim Kurulları ve Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri ile Gümrük Kapılarındaki Oy Verme İşlemlerine İlişkin Karar

Bu Karar; yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının yurda giriş ve çıkış yaptıkları gümrük kapıları, coğrafi konumları da gözetilerek yurt dışındaki seçmenlerin oy kullanabilecekleri gümrük kapılarının belirlenmesine ilişkindir.

Mahalli İdareler Ara Seçimlerinin 7 Haziran 2015 Tarihinde Yapılacak 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi İle Birleştirilmesine İlişkin Yüksek Seçim Kurul Kararı

Bu Karar; 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimine bir yıldan az bir süre kalmış olması nedeniyle, Anayasa'nın 79. ve Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un verdiği yetkiye dayanarak (a)...

Gündelik Miktarın Yeniden Belirlenmesine İlişkin Yüksek Seçim Kurul Kararı

Bu Karar; mesai saatleri içinde ve dışında çalıştırılacak memur ve hizmetlilere, siyasi parti temsilcilerine ve hariçten alınarak çalıştırılacaklara 01/01/2015-30/06/2015 tarihleri arasındaki memur aylık katsayısı (0,079308) dikkate alınarak, üst sın...

14 Aralık 2014 Pazar Günü Yapılacak Bazı Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi Üyeliği Seçimlerinde Siyasi Partilerin Aday Belirleme Yöntemine İlişkin Yüksek Seçim Kurul Kararı

Bu Karar; Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 10. maddesinin (e) fıkrası hükmü, Tillo ve Toprakkale İlçe Seçim Kurullarınca hazırlanan "Seçim Takvimi" uyarınca, bu seçim için hangi usul ve esaslarl...

12 Ekim 2014 Tarihinde Yapılacak Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği Seçiminde Muvazzaf Askerlik Hizmeti Nedeniyle Silah Altına Alınan Hakim ve Savcıların Oy Kullanımına İlişkin Karar

Bu Karar; Muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle silah altına alınan hâkim ve savcıların 12 Ekim 2014 tarihinde yapılacak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği seçiminde askerlik hizmetini yaptıkları yerde veya oy kullanacaklarını beyan ettikleri y...

İzinli, Görevli, Hastalık veya Aylıksız İzinli ve Benzeri Nedenlerle Görev Yaptıkları Yerin Dışında Bulunacak Olmalarına Bağlı Olarak, Oylarını O Yerde Kullanmak İsteyen Hakim ve Savcıların, Askı Süresi İçinde Oy Kullanmak İstedikleri Yere İlişkin Karar

Bu Karar; Yüksek Seçim Kurulunun 22/08/2014 tarihli, 2014/3830 sayılı kararı eki "Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği İçin Adli ve İdari Yargı Hakim ve Savcıları Arasından 12 Ekim 2014 Tarihinde Yapılacak Seçimlerde Uygulanacak Genelge"nin, 60...