YSK Kararları

  • Sıralama

Esnaf Odaları Organlarında Görev Alan Yöneticilerin Mahalli İdareler Seçimlerinde Adaylık İçin İstifa Durumu

Bu Karar; Mahalli İdareler seçiminde herhangi bir siyasi partiden ya da bağımsız olarak belediye başkanlığı veya belediye meclis üyeliğine kendisinin ve oda organında görev alan yöneticilerin aday olmak istemeleri halinde odadaki görevlerinden çekilm...

Kimlik ve Adres Bilgileri Tespiti Talebinde Bulunan Kurum ve Kuruluşlar ile Gerçek ve Tüzel Kişilerin Taleplerinin SGK Kayıtlarından Karşılanıp Karşılanmayacağı

Bu Karar; Özel kanunlarında yer alan hükümler çerçevesinde kimlik ve adres bilgileri tespiti talebinde bulunan kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerin taleplerinin incelenmesine ilişkindir.

İdari Değişiklikler Sebebiyle Yeni Kurulan Köy ve Mahallelerle, Herhangi Bir Nedenle Boşalan Köy ve Mahalle Muhtarlık veya İhtiyar Meclisi ve Heyeti Üyeliği Seçimleri

Bu Karar; İdari Değişiklikler Sebebiyle Yeni Kurulan Köy ve Mahallelerle, Herhangi Bir Nedenle Boşalan Köy ve Mahalle Muhtarlık veya İhtiyar Meclisi ve Heyeti Üyeliği Seçimlerinin incelenmesine ilişkindir.

İstifa Eden Büyükşehir Belediye Meclis Üyesinin Yerine Gönderilecek Yedek Üyenin Nasıl Belirleneceği

Bu karar, Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesinin üyelik ve seçildiği partiden istifası üzerine boşalan üyeliğe kimin getirileceği konusuna ilişkindir.