Katma Değer Vergisi Tevkifat Oranları

  • Mevzuat Tarihi03.02.2019
  • KurumMİARGEM

Katma Değer Vergisi Tevkifat Oranları

KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

Tevkifatın Konusu

Oranı

Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri

3/10

Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetleri

9/10

Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri

5/10

Her türlü yemek servis ve organizasyon hizmetleri

5/10

İşgücü temin hizmeti alımları

9/10

Yapı denetim hizmetleri

9/10

Çevre ve bahçe bakım hizmeti alımları

7/10

Taşımacılık hizmeti alımları

5/10

Baskı ve basım hizmetleri

5/10

Ağaç ve orman ürünleri teslimi

5/10

Diğer bütün hizmet ifaları

5/10

Not: 1.000 TL’yi geçmeyen işlemler için tevkifat uygulanmayacaktır.


Yorumlar