www.mevzuattakip.com.trKayadan Oyma Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik


Bu Yönetmelik; doğal kayaların oyulması suretiyle teşkil edilecek yapıların, yeterli bir güvenlikle tasarımına ve yapımına ilişkin yöntem, kural ve koşullara dair usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; tüm kayaç türlerinde inşa edilecek kayadan oyma yapılar ile taşıyıcı formu değiştirilecek veya performansı değerlendirilip güçlendirilecek mevcut kayadan oyma yapıları kapsar.


URL: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.23994&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Kayadan%20Oyma%20Yap%C4%B1lar%C4%B1n%20Tasar%C4%B1m,%20Hesap%20ve%20Yap%C4%B1m%20Esaslar%C4%B1na%20Dair%20Y%C3%B6netmelik


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA