Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi07.09.2020
  • KurumKilis 7 Aralık Üniversitesi

Bu yönetmelik; Kilis 7 Aralık Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından yürütülen lisansüstü programlarındaki eğitim ve öğretim ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Kilis 7 Aralık Üniversitesinde lisansüstü programların açılması, lisansüstü programlara öğrenci kabulü ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim ve ölçme-değerlendirme süreçlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar