Kırklareli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi06.10.2019
  • KurumKırklareli Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Kırklareli Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Kırklareli Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlardaki eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar