Kırklareli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi23.12.2010
  • KurumKırklareli Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Kırklareli Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları programlarındaki kayıt, eğitim-öğretim, sınavlar, değerlendirme, mezuniyet ve diplomalara ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Kırklareli Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları programlarındaki kayıt, eğitim-öğretim, sınavlar, değerlendirme, mezuniyet ve diplomalar ile ilgili hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar