Kişisel Verileri Koruma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi17.05.2019
  • KurumKişisel Verileri Koruma Kurumu

Bu Yönetmelik; Kişisel Verileri Koruma Kurumu personelinin disiplin amirlerini ve disiplin uygulamasına ilişkin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Kişisel Verileri Koruma Kurumunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar