Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi23.09.2018
  • KurumKocaeli Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Kocaeli Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim süreçleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Kocaeli Üniversitesinde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim süreçleri ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar