www.mevzuattakip.com.trKTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği


Bu Yönetmelik; KTO Karatay Üniversitesine bağlı Enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitimle ilgili esasları düzenlemek amacıyla hazırlanıp, KTO Karatay Üniversitesine bağlı Enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili hükümleri kapsar.


URL: https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.34409&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=KTO%20Karatay%20%C3%9Cniversitesi%20Lisans%C3%BCst%C3%BC%20E%C4%9Fitim-%C3%96%C4%9Fretim


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA