KTO-Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi19.12.2018
  • KurumKTO Karatay Üniversitesi

Bu Yönetmelik, KTO-Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde eğitim ve öğretim yapılan Mütercim Tercümanlık hazırlık sınıfında, Kısmi Yabancı Dil Eğitimi hazırlık sınıfında ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Eğitimi hazırlık sınıfında yürütülen yabancı dil eğitim-öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, KTO-Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim Tercümanlık hazırlık sınıfı, Kısmi Yabancı Dil Eğitimi hazırlık sınıfı ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Eğitimi hazırlık sınıfında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar