Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (Daum) Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi24.06.1997
  • KurumKütahya Dumlupınar Üniversitesi

Avrupa Birliği, Avrupa Birliği – Türkiye İlişkileri ile ilgili konularda siyasi, ekonomik ve hukuki yönden uyum sağlamak amacıyla kamu ve özel kesimin her kademesinde görev alacak elemanların eğitilmesi, her türlü araştırma faaliyetlerinin yapılması ve her tür dökümanı bünyesinde toplayarak araştırmacıların kullanımına sunmaktadır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar