Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi29.03.2020
  • KurumKütahya Dumlupınar Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar