Mahalli İdarelerde Müdürlüklere Vekalette ‘Asilde Aranan Şart’ Kavramı

  • Mevzuat Tarihi09.12.2016
  • KurumHalil MEMİŞ

UYARI: Makale’nin tamamına, sitemize üye girişi yaptıktan sonra ulaşabilirsiniz. Siteye üye değilseniz, lütfen ÜYE OL butonuna tıklayarak üye olunuz. Üyelik esnasında, girilen bilgilerin şüpheli olması halinde, üyeliğiniz silinecektir.

Mahalli İdarelerde Müdürlüklere Vekalette ‘Asilde Aranan Şart’ Kavramı

Halil MEMİŞ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 1 inci maddesi uyarınca; belediyeler, il özel idareleri ve bunlar tarafından oluşturulan birlikler bu Kanunun kapsamındadır.

Bu şu anlama gelmektedir. Bu kurumlarda istihdam edilen memurlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uygulanır.

Memur hukukumuz, kadro esas bir rejimdir. Zira Kanunun 33 üncü maddesinde, kadrosuz memur çalıştırılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Esas olan, kadroların asaleten atanan memurlarla doldurulması, kamu görevlerinin kadroları asaleten dolduran memurlarla yürütülmesidir. Ancak, bazı durumlarda kadroları dolduran memurlar bu kadrolardan ayrılabilir, geçici veya sürekli bir şekilde bu kadrolar boşalabilir.

Ancak bu kadrolar marifetiyle yürütülecek kamu hizmetlerinin ve görevlerinin devam etmesi zorunluluğu vardır.

Bu durumda, mevzuatımızın öngördüğü alternatif istihdam şekilleri söz konusudur. Bunlardan bir tanesi de, vekalet müessesesidir.

Personel hukukuna ilişkin birçok konuda olduğu gibi, vekalet müessesesi konusunda da uygulamada çok farklı anlayışlar, çok farklı kabuller ve öngörüler mevcuttur. Evet konu çok karmaşık gibi görünmektedir. Ancak, vekalet konusunda cevapsız hiçbir hususta söz konusu değildir.

Konu ile ilgili olarak detaylı analizlere; Memurlara Vekalet Görevi Verilmesi ve Vekil Memurların Mali Hakları başlıklı yazımızda ulaşmanız mümkündür. Dolayısıyla bu yazımızda, konu üzerinde detaylı durmayacağız.

Bu yazımızda, vekalet müessesinde mali hakları elde edebilmek için kritik konu olan “asilde aranan şartları taşıyor olma” hususunun üzerinde duracağız.

Bu husus üzerinde dururken de kendimize; Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik'i referans alacağız.

Belediye, il özel idareleri ve mahalli idare birliklerinde Müdürlük kadrosuna atanarak vekalet ücreti verilecek kişilerin, asildeki şartları taşıması gerektiği, aksi durumda vekalet ücreti, zam ve tazminat farkı ve ek ödeme gibi mali haklardan yararlanamayacağı yukarıda belirttiğimiz makale de yer almaktadır.

Asildeki şartların ise neler olacağı konusu anılan Yönetmelikte Müdürlükler için Görevde Yükselme Sınavına girebilme için öngörülen şartlarla belirlenmiştir.

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar” başlıklı 6 ncı maddesine göre; görevde yükselme suretiyle atanacaklarda şu genel şartlar aranır:

1- Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

2- Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi itibariyle 5 inci maddede öngörülen alt görevlerde toplam en az bir yıl çalışmış olmak.

Bu genel şartların yanında; görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda bazı özel şartlar da aranmaktadır. Bu şartlar da, Yönetmeliğin 7 nci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

Müdür ve şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanma şartlarını taşımak,

2) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) Ekli (1) sayılı listede sayılan ve teknik öğrenim gerektiren müdürlüklere atanabilmek için; yükseköğretim kurumlarının, kadronun görev alanı ile ilgili eğitim ve öğretimde bulunan en az dört yıllık bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

4) Ekli (2) sayılı listede sayılan müdürlükler için son müracaat tarihi itibariyle iki yılı uzman, sivil savunma uzmanı, şef, ayniyat saymanı, kontrol memuru, eğitmen veya muhasebeci kadrosunda çalışmış olmak,

Şartları aranmaktadır.

Görüleceği üzere Yönetmeliğin 7. maddesi; en az dört yıllık okul mezunu ve 657 sayılı Kanunun 68/B maddesindeki süre şartının taşınmasına ilave olarak, müdürlükleri, teknik öğrenim gerektiren müdürlükler ve diğer müdürlükler olmak üzere ikiye ayırmıştır.

Teknik öğrenim gerektiren müdürlükler için belirli bir kadroda belirli bir süre çalışma şartı yer almamaktadır. Sadece kadronun görev alanıyla ilgili bir teknik bölümden mezun olmak yeterlidir.

Ancak teknik olmayan diğer müdürlüklerde, uzman, sivil savunma uzmanı, şef, ayniyat saymanı, kontrol memuru, eğitmen veya muhasebeci kadrosunda, son müracaat tarihi itibariyle en az 2 yıl çalışmış olmak şartı aranmaktadır.

Bu şartların tamamı, asilde aranan şartlara dahildir. Müdürlüklere vekalette, Müdürlük için görevde yükselme sınavına girmeye hak kazanmış olmak, diğer bir ifade ile sınava girmek için gereken şartları taşıyor olmak, vekalete ilişkin mali haklardan yararlanmanın temel şartlarındandır.

İŞTE MÜDÜRLÜKLER VE ARANAN ÖZEL ŞART

TEKNİK ÖĞRENİM GEREKTİREN MÜDÜRLÜKLER

(Bu müdürlüklere atanabilmek için; yükseköğretim kurumlarının, kadronun görev alanı ile ilgili eğitim ve öğretimde bulunan en az dört yıllık bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.)

A) BELEDİYE, BAĞLI KURULUŞLARI VE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ

1- BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ

2- ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜ

3- ETÜD PROJE MÜDÜRÜ

4- FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ

5- GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRÜ

6- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ

7- RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ

8- KENTSEL TASARIM MÜDÜRÜ

9-  MEZBAHA MÜDÜRÜ

10- PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ

11- PLAN VE PROJE MÜDÜRÜ

12- SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ

13- SU İŞLERİ MÜDÜRÜ

14- SU VE KANALİZASYON MÜDÜRÜ

15- TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ

16- ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

17- VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ

18- YAPI KONTROL MÜDÜRÜ

19 - ŞUBE MÜDÜRÜ

B) İL ÖZEL İDARELERİ

1- BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ

2- ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜ

3- ETÜD PROJE MÜDÜRÜ

4- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ

5- PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRÜ

6- PLAN VE PROJE MÜDÜRÜ

7- RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ

8- SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

9- SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ

10- TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRÜ

11- YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

12- VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ

13- YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRÜ

14- MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRÜ

15- YAPI KONTROL MÜDÜRÜ

16- MÜDÜR

DİĞER MÜDÜRLÜKLER

(Bu müdürlükler için son müracaat tarihi itibariyle iki yılı uzman, sivil savunma uzmanı, şef, ayniyat saymanı, kontrol memuru, eğitmen veya muhasebeci kadrosunda çalışmış olmak gerekmektedir.)

A) BELEDİYE, BAĞLI KURULUŞLARI VE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ

1- DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

2- MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

3- STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ

4- BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ

5- BELEDİYE TİYATRO MÜDÜRÜ

6- BELEDİYE ORKESTRA MÜDÜRÜ

7- DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ

8- HASTANE MÜDÜRÜ

9- HUZUREVİ MÜDÜRÜ

10- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ

11- İŞLETME MÜDÜRÜ

12- İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRÜ

13- KREŞ MÜDÜRÜ

14- KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ

15- KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ

16- MEZARLIKLAR MÜDÜRÜ

17- SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRÜ

18- EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRÜ

19- HAL MÜDÜRÜ

20- HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ

21- ŞUBE MÜDÜRÜ

 

B) İL ÖZEL İDARELERİ

1- BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ

2- DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

3- DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ

4- ENCÜMEN MÜDÜRÜ

5- EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRÜ

6- HASTANE MÜDÜRÜ

7- HUZUREVİ MÜDÜRÜ

8- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ

9- İŞLETME MÜDÜRÜ

10- İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRÜ

11- KREŞ MÜDÜRÜ

12- KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ

13- KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ

14- MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

15- SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRÜ

16- STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ

17- YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

18- SATINALMA MÜDÜRÜ

19- HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ

20- MÜDÜR


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar