Meclis Toplantılarının Ara Vermeden Yürütülmesi ve Hatalı Bir Uygulama

  • Mevzuat Tarihi05.11.2019
  • KurumHalil MEMİŞ

Bu yazı, belediye meclislerinin ara vermeden toplantılarını tamamlaması gerektiği hususunu ve bu konuda belediyelerce yapılan usul hatalarını içeren bir çalışmadır.

MECLİS TOPLANTILARININ ARA VERMEDEN YÜRÜTÜLMESİ VE HATALI BİR UYGULAMA

 Halil MEMİŞ

 

Belediye meclisi toplantılarının yapılması ile ilgili düzenlemeler, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20 nci maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.

Belediye Kanunu’nun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre, “meclis, resmî tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir.”

Bu hükmün açılımı şudur: Belediye meclisi, resmi tatil günleri hariç ara vermeden toplantılarına devam etmelidir. Ancak, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmayacak ise, bu durumu ayrıca karara bağlamak durumundadır.

Uygulamada, birçok belediyede usul hatası yapılarak bu hükme aykırı davranılmaktadır.

Konunun detayına girmeden, bazı kavramlara yer vermek uygun olacaktır.

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yeralan tanımlarda;

Dönem: Belediye meclisinin 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasını kapsayan bir yıllık çalışma süresini,

Toplantı: Meclisin bir ay içinde yaptığı birleşimlerin tamamını,

Birleşim: Meclisin bir gün içinde yaptığı oturumların tamamını,

Oturum: Bir birleşimin ara ile bölünen kısımlardan her birini,

İfade eder.

Söz konusu Yönetmeliğin “Meclis toplantıları” başlıklı 6 ncı maddesine göre de; meclis toplantısı her ayın ilk haftası başlatılır ve ara verilmeden tamamlanır. Ancak ilk haftanın tamamının resmi tatile rastlaması halinde takip eden ilk çalışma günü toplantı günü olarak belirlenebilir. Resmi tatile rastlayan günlerde çalışmaya ara verilebilir.

Toplantı, meclisin bir ay içerisinde yaptığı birleşimlerin tamamı, birleşim de meclisin bir gün içerisinde yaptığı oturumların tamamı olduğuna göre; toplantıları oluşturan günlük birleşimlerin araya gün girmeden, birbirini takip eden günlerde yapılması ve tamamlanması zorunludur. Ara; sadece resmi tatil günlerinde meclisin kararına göre verilebilir.

Bu tespitlerden yola çıkarak sonuç itibariyle ortaya çıkan şudur:

Belediye meclisi, toplantılarını ara vermeden, birbirini takip eden günlerde yapmalı ve bitirmelidir. Bunun haricinde yapılan, toplantıları oluşturan birleşimlerin, yani toplantı günlerinin arasına, boş günler koymak suretiyle ara vermek usulen doğru değildir.

Hem Kanunun amir hükmü, hem de Yönetmeliğin hükmü bunu gerektirmektedir.

Bu şekildeki uygulamadan dolayı yapılan bir hata da, toplantılar bitmeden gündemdeki konuların ihtisas komisyonlarına havale edilerek toplantıya ara verilmesi ve aynı toplantı döneminde tekrar konunun komisyon raporuna istinaden gündeme dahil edilerek karara bağlanmasıdır. Bu konuyu da, kısa bire şekilde ayrıca inceleme konusu yapacağız.


İlgili Kanun:

Belediye Kanunu


Yorumlar