www.mevzuattakip.com.trMEF Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği


Bu Yönetmeli; MEF Üniversitesinde yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretimi düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, MEF Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü diploma programlarındaki eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları kapsar.


URL: https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.34000&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=MEF%20%C3%9Cniversitesi%20Lisans%C3%BCst%C3%BC%20E%C4%9Fitim%20ve%20%C3%96%C4%9Fretim%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA