Memur Ek Ödeme Oranları

  • Mevzuat Tarihi03.02.2019
  • KurumMİARGEM

Memur Ek Ödeme Oranları

MEMUR EK ÖDEME ORANLARI

KADRO VE GÖREV UNVANI

Ek Ödeme Oranı (%)

A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar:

 

1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Yer Alan Personel İle Teknik Hizmetler, Sağlık Ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri İle Avukatlık Hizmetleri Sınıflarında Bulunan Personelden Ek Ödeme Oranları İlgili Gruplarında Düzenlenmeyen Ve Kadro Unvanları Bu Bölümde Yer Alan Personel;

 

a) Ek göstergeleri 7.600 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar

200

b) Ek göstergeleri 7.000 olarak tespit edilen kadrolarda bulunanlar

198

c) Genel Müdür ile ek göstergeleri genel müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar

195

ç) Ek göstergeleri 4.800 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar ile (b) sırasında sayılanların yardımcılarından (c) sırasında yer almayanlar

193

d) Genel müdür yardımcısı, büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı, diğer illerin il özel idaresi genel sekreteri, büyükşehir belediyesi genel sekreter yardımcısı, ek göstergeleri genel müdür yardımcısı düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen I. hukuk müşaviri, başkan yardımcısı ve kurum ve kurul başkanı unvanlı kadrolarda bulunanlar

190

e) Daire Başkanı, kadrolu yönetim kurulu üyesi, genel sekreter, büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idaresi I. hukuk müşaviri, büyükşehir belediyesi bulunmayan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı, diğer I. hukuk müşaviri, il belediye başkan yardımcısı

185

f) Büyükşehirlerin merkez ilçelerinin belediye başkan yardımcıları, (ç), (d) ve (e) sıralarında sayılanların yardımcıları

180

g) Hukuk müşaviri, müdür, şube müdürü, başkan, daire başkan yardımcısı, birlik sekreteri, diğer belediye başkan yardımcıları,

170

ğ) Sayman, müdür yardımcısı ile başkan yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanlar

165

h) …………

145

ı) Büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlüklerin başmüfettiş ve müfettiş kadrolarında bulunanlar, mahalli idareler ve bu idarelere bağlı genel müdürlüklerde 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre iç denetçi kadrolarına atananlardan;

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

165

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

163

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

160

4) Bunların yardımcıları

155

i) Diğer belediyeler ve bunlara bağlı genel müdürlüklerin başmüfettiş ve müfettişlerinden;

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

155

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

150

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

145

4) Bunların yardımcıları

140

j) Mahalli idarelerde özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe uzman ve denetmen yardımcısı olarak alınıp belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda uzman ve denetmen unvanlı kadrolara (mevzuatı uyarınca söz konusu kadrolara atananlar dahil) atananlar ile belediye iktisat müfettişlerinden;

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

140

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

135

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

130

4) Bunların yardımcıları

125

k) Raportör, mütercim, tercüman, çözümleyici, programcı, araştırmacı, muhasebeci, muhasip, kontrolör, antrenör, ayniyat saymanı, uzman, danışman, aktüer, araştırmacı, APK uzmanı, eğitim uzmanı, savunma uzmanı, sivil savunma uzmanı ve diğer uzman unvanlı kadrolarda bulunanlar

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

115

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

110

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

100

l) Şef, amir ve yardımcıları, zabıta başkomiseri ve komiseri, itfaiye başçavuşu, itfaiye çavuşu ve onbaşısı kadrolarında bulunanlardan;

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

115

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

105

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

95

m) Genel idare hizmetleri sınıfındaki diğer kadrolarda bulunanlardan;

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

110

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

100

3) 5-7 dereceden aylık alanlar

90

4) Diğer derecelerden aylık alanlar

85

2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında Yer Alan Personel;

 

a) Başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında bulunanlardan;

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

150

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

140

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

130

b) Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi ve astronom kadrolarında bulunanlardan;

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

120

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

110

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

100

c) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer kadrolarda bulunanlardan;

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

110

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

100

3) 5-7 dereceden aylık alanlar

90

4) Diğer derecelerden aylık alanlar

85

3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

 

a) Uzman tabiplerden; (Toplu Sözleşme gereği ilave 12 puan ödenecektir)

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

200

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

190

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

180

b) Tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlardan; (Toplu Sözleşme gereği ilave 12 puan ödenecektir)

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

190

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

180

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

170

c) Diş tabiplerinden; (Toplu Sözleşme gereği ilave 12 puan ödenecektir)

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

185

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

175

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

165

ç) Veteriner hekim kadrolarında bulunanlardan;

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

165

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

155

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

145

d) Eczacı kadrolarında bulunanlardan;

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

140

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

130

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

120

e) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer personelden;

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

115

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

105

3) 5-7 dereceden aylık alanlar

95

4) Diğer derecelerden aylık alanlar

90

4- Kadroları Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

……….

5- Kadroları Avukatlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

 

a) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan kadrolarda bulunanlardan;

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

150

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

140

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

130

6- Kadroları Din Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

 

a) Vaiz ve eğitim görevlisi kadrolarında bulunanlardan;

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

66

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

66

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

66

b) Diğer kadrolarda bulunanlardan;

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

65

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

65

3) 5-7 dereceden aylık alanlar

65

4) Diğer derecelerden aylık alanlar

65

7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

………

8- Kadroları Emniyet Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

………

9- Kadroları Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personel;

 

a) Bu sınıfta yer alan kadrolarda bulunanlardan;

 

1) 1-4 dereceden aylık alanlar

90

2) 5-7 dereceden aylık alanlar

80

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

70


Yorumlar