Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi10.03.2017
  • KurumMersin Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesine bağlı Devlet Konservatuvarının lisans devresi kredili sistemde eğitim verilen bölümlerinde lisans eğitim öğretimi ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı lisans düzeyinde öğrenim yapan bölümlerinde öğrenci kabulü, eğitim-öğretim, sınavlar, notlar, değerlendirmeler, diploma ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar