Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi24.02.2017
  • KurumMersin Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen lisans programına kayıt ile eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen lisans programına kayıt ile eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar