Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi10.09.2016
  • KurumMersin Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Mersin Meslek Yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarı dışında kalan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans programlarına kayıt ile eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Mersin Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Mersin Meslek Yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarı dışında kalan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans programlarına kayıt ile eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar