Mesleki Eğitim Merkezlerinde Parasız Yatılı Çırak Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlar İle Pansiyonların Yönetimi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi30.04.1995
  • KurumMilli Eğitim Bakanlığı

Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki eğitimi merkezlerinde (2) parasız yatılı çırak öğrenci okutma esasları ile parasız yatılı okumaya hak kazanan çırak öğrenciler için açılan pansiyonların yönetimine ve parasız yatılı olarak öğrenim görecek çırak öğrencilere yapılacak sosyal yardımlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


Yorumlar