Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi08.04.1995
  • KurumMilli Eğitim Bakanlığı

Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin her türlü hizmetiçi eğitimlerini sağlamak maksadıyla yapılacak eğitim faaliyetlerinin hedefleri, ilkeleri planlaması, uygulanması, değerlendirilmesi ve yönetimi ile ilgili esasları belirlemektir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


Yorumlar