Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi15.10.2019
  • KurumMilli Eğitim Bakanlığı

Bu Yönetmelik; Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul buyurdukları 24 Kasım tarihinin Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Öğretmenler Gününün amaçlarını, kutlama kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları ile Kutlama Gününe ilişkin usul ve esasları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Milli Eğitim Temel Kanunu


Yorumlar