Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi10.11.2017
  • KurumMilli Eğitim Bakanlığı

Bu Yönetmeliğin amacı, il ve ilçe düzeyinde rehberlik hizmetleri ile bu hizmetlerin verildiği rehberlik ve araştırma merkezleri ve eğitim kurumlarındaki rehberlik servislerinin işleyiş ve görevleri ile bu hizmetleri veren kurumlarda çalışan personelin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


Yorumlar