Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16)

  • Mevzuat Tarihi20.02.2004
  • KurumMaliye Bakanlığı

Bu Tebliğ; alacakların, alacağın çeşidi ve doğuş şekline göre doğru olarak saymanlık kayıtlarına alınmasında, ilgili mevzuat ve yargı kararları uyarınca takip ve tahsil edilmesinde uygulama birliği sağlanması bakımından, bazı açıklamaların yapılması amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Yorumlar