Munzur Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi15.02.2021
  • KurumMunzur Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Munzur Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Munzur Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar