www.mevzuattakip.com.trMunzur Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği


Bu Yönetmelik; Munzur Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Munzur Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretimle ilgili hükümleri kapsar.


URL: https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.34282&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Munzur%20%C3%9Cniversitesi


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA