Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi05.10.2019
  • KurumNadir Toprak Elementleri Araştırma Ensti...

Bu Yönetmelik; Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsünde görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsünde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Devlet memurlarını kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar