Nehir ve Göl Hidromorfolojik İzleme Tebliği (No: 2020/43)

  • Mevzuat Tarihi28.01.2021
  • KurumTarım ve Orman Bakanlığı

Bu Teblğ; Nehir ve göllerde hidromorfolojik kalite bileşeninin izlenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyerek hidromorfolojik izleme çalışmalarında standardizasyonu sağlamak amacıyla çıkarılmış olup; hidromorfolojik izleme çalışmalarında kullanılmak üzere, izleme alanlarının seçimi, izlenecek parametreler, izleme dönemleri ve izleme sıklıkları ile arazide ve coğrafi bilgi sistemleri ortamında hidromorfolojik parametrelerin izlenmesine ilişkin hususları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1)


Yorumlar