Nükleer Düzenleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi29.06.2019
  • KurumNükleer Düzenleme Kurumu

Bu Yönetmelik, Nükleer Düzenleme Kurumunda görev yapan personelin disiplin amirlerini belirlemek amacıyla yayımlanmış olup; Nükleer Düzenleme Kurumunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar