Nükleer Düzenleme Uzmanlığı Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi18.10.2019
  • KurumNükleer Düzenleme Kurumu

Bu Yönetmelik; nükleer düzenleme uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları, nükleer düzenleme uzmanlığına atanmaları ile nükleer düzenleme uzmanı ve nükleer düzenleme uzman yardımcılarının görev, yetki, sorumlulukları ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Nükleer Düzenleme Kurumunda istihdam edilecek nükleer düzenleme uzmanı ve nükleer düzenleme uzman yardımcılarını kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


Yorumlar