www.mevzuattakip.com.trNükleer İhracat Kontrolü Yönetmeliği


Bu Yönetmelik; nükleer silahların yayılmasının önlenmesi amacıyla, nükleer alanda kullanılmak üzere özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış madde, malzeme, ekipman, sistem, bileşen ve ilgili teknoloji ile nükleer çift kullanımlı madde, malzeme, ekipman, sistem, bileşen ve ilgili teknolojinin ihracatına izin verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Nükleer Transfer Uyarı Listesi ile Nükleer Çift Kullanım Listesinde yer alan, nükleer ihracat kontrolüne tabi eşyayı kapsar.


URL: https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.34272&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=N%C3%BCkleer%20%C4%B0hracat%20Kontrol%C3%BC


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA