www.mevzuattakip.com.trObjektif Şartları Taşımadığı İçin Belirsiz Süreli Kabul Edilen İş Sözleşmesinin Feshi


Bu Karar, belirli süreli olarak yapıldığı halde objektif şartları taşımadığı için belirsiz süreli olarak kabul edilen iş sözleşmesinde kararlaştırılan 'süreden önce haksız feshe bağlı cezai şart' hükmünün hangi süre (sözleşmenin tüm süresi mi, yoksa belirtilen süre için mi) için geçerli olduğuna ilişkindir.


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz yok!

Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA