Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi25.06.2016
  • KurumOkan Üniversitesi

Bu Yönetmeliğin amacı; Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar