Olağanüstü Hal Kanunu

  • Mevzuat Tarihi25.10.1983
  • KurumTBMM

Bu Kanun ; tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım, Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması, durumlarında olağanüstü hal ilan edilmesi ve usulleriyle olağanüstü hallerde uygulanacak hükümleri belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


Yorumlar