www.mevzuattakip.com.trOrdu Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği


Bu Yönetmelik; Ordu Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ODÜKAM) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Ordu Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ordu Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.


URL: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.31338&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Ordu%20%C3%9Cniversitesi%20Kariyer%20Geli%C5%9Ftirme%20Uygulama%20ve%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rma%20Merkezi%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA