Ordu Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi15.12.2018
  • KurumOrdu Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Ordu Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Ordu Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar