www.mevzuattakip.com.trOrganize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği


Bu Yönetmelik, organize sanayi bölgelerinin yer seçimi işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; gerekli iş ve işlemleri kapsar.


URL: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.31246&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Organize%20Sanayi%20B%C3%B6lgeleri%20Yer%20Se%C3%A7imi%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA