Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi15.08.2019
  • KurumOsmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında önlisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen önlisans ve lisans eğitim-öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar