Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

  • Mevzuat Tarihi02.09.2021
  • KurumÇevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bu Tebliğ; birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranlarını uygulamaya ilişkindir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu


Yorumlar