Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

  • Mevzuat Tarihi18.02.2022
  • KurumÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği B...

Bu Tebliğ; birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/1/2022 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak amacıyla çıkarılmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu


Yorumlar