www.mevzuattakip.com.trProjeyi Hazırlayan Firmanın, Aynı İdarenin İmalat İhalesine Girip Giremeyeceği


İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,31.12.2015 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edilen 28.12.2015 tarihli kesinleşen ihale kararına göre, işin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak Bte Enerji San. ve Tic. A.Ş.nin belirlendiği, ancak ihale konusu işin, Kamu İhale mevzuatına aykırı şekilde, ihale konusu işin danışmanlık hizmetini yapan isteklinin üzerinde bırakıldığı, ihale konusu enerji iletim hattının; hat güzergah planı, hat plan-profilleri ile direk tevzi listesinin Bte Enerji San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlandığı ve TEİAŞ tarafından onaylandığı, hattın güzergahının tespiti, hat profilinin çıkarılması ve direk yerlerinin belirlenmesi işlerinin Bte Enerji San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapıldığını gösteren tüm belgelerin ihale dosyası içerisinde ihale dokümanı olarak yer aldığı, idarece projelerin ihale öncesinde tamamen değiştirildiği iddia edilse de H.348 referanslı projenin ihale dokümanları incelendiğinde hat güzergahının ve plan-profilinin Bte Enerji San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanan projenin aynısı olduğu, herhangi bir şekilde değiştirilmediği, TEİAŞ tarafından yalnızca direk tiplerinin belirlenmesi hususunda bir değişikliğin gerçekleştirildiği, ihale öncesinde hattın projesini yapan ve ihale hazırlık aşamaları ile ihaleye ilişkin diğer firmaların bilmesinin imkansız olduğu birçok ayrıntıyı önceden bilen, ihale konusu işin danışmanlığını yapmış olan Bte Enerji San. ve Tic. A.Ş.nin ihaleye katılması ve ihalenin bu istekli üzerinde bırakılmasının hukuka ve mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz yok!

Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA